Przejdź do treści

Zebra GK420t i GK420d miga czerwona dioda

1.82K viewsGK420d GK420t
0 Comments

W drukarce GK420T lub GK420D miga czerwona dioda.

Changed status to publish

Kontrolka miga na czerwono. Brak nośnika.
Należy postępować zgodnie z poleceniami zawartymi w instrukcji „Ładowanie nośników rolkowych”, a następnie nacisnąć przycisk podawania (Feed) w celu wznowienia drukowania.

Kontrolka miga na czerwono. Brak taśmy barwiącej. (Nie dotyczy modeli do druku termicznego.)
Drukarka sygnalizuje koniec rolki taśmy barwiącej. Należy zainstalować taśmę barwiącą.

Kontrolka miga na czerwono. Głowica drukująca jest otwarta.
Należy zamknąć górną pokrywę, a następnie nacisnąć przycisk podawania (Feed) w celu wznowienia drukowania.

Kontrolka miga na czerwono. Uszkodzona taśma komunikacyjna czujników
Prosimy o kontakt z serwisem serwis@zebra-serwis.pl

Changed status to publish