Przejdź do treści

ZEBRA Online RMA adres wysyłki

Adres wyłącznie do wysyłki napraw gwarancyjnych oraz urządzeń na kontraktach serwisowych
zgłoszonych przez portal Zebra RMA

https://repair.zebra.com/enu/

Zebra Service Center c/o CTDI Sp. z o.o. 
ul. Logistyczna 7, 05-090 Sękocin Stary

Email: emea.ccc@zebra.com
Tel: (0) 800 441 1664

Naprawa drukarek Zebra

( naprawy pogwarancyjne i serwis )

Kontakt
serwis@zebra-serwis.pl
lub zadzwoń +48 42 650 56 90

zt410-full-rewind-1280x455